ส.ส.พท.ชี้งบแก้น้ำท่วมไม่ตรงวัตถุประสงค์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิทยา บุรณศิริ ส.ส.พระนครศรีอยุธยา พรรคเพื่อไทย อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ว่า การจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท มีการใช้จ่ายเงินไม่ตรงวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบ ที่ไม่ประสบความสำเร็จ บางจังหวัดเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ไม่มีเส้นทางน้ำไหล โดยเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศการแก้ไขปัญหาน้ำเป็นวาระแห่งชาติเชื่อว่า การตั้งงบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ จะเป็นไปในลักษณะต่างตอบแทน ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล ขณะที่ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ระบบการบริหารจัดการ 25 ลุ่มน้ำของไทย ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก โดยมีการเทงบประมาณไปให้กระทรวงอื่น มากกว่าการจัดสรรงบ
ประมาณ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์