ยอดใช้น้ำมันเดือนม.ค.ลดลงทุกชนิดเว้นLPG

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพีระพล สาครินทร์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยถึง สถานการณ์การใช้น้ำมันในเดือน ม.ค. ปี 2554 ว่า มีการใช้ลดลงจากเดือน ธ.ค. เกือบทุกชนิด โดยกลุ่มน้ำมันเบนซิน ลดลงร้อยละ 6 จาก 21.4 ล้านลิตรต่อวัน เหลือเพียง 20.1 ล้านลิตรต่อวัน เช่นเดียวกับการใช้น้ำมันในกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว ที่ลดลงร้อยละ 1 จาก 53.7 ล้านลิตรต่อวัน เป็น 53.2 ล้านลิตรต่อวัน และการใช้ NGV ลดลงร้อยละ 1 จาก 5,840 ตันต่อวัน เป็น 5,770 ตันต่อวัน ยกเว้นการใช้ LPG ที่มีการใช้อยู่ที่ 538,000 ตันต่อเดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4

ทั้งนี้ การใช้น้ำมันที่ลดลงเป็นผลมาจาก ในช่วงเดือน ธ.ค. มีวันหยุดเทศกาลติดต่อกันหลายช่วง ประกอบกับ ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ความต้องการใช้ลดน้อยลง