ศาล ยกฟ้อง คดี นาม ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน ยกฟ้องคดีที่ นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ พี่ชายของ คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร ภรรยาของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายนาม ยิ้มแย้ม อดีตประธานคณะกรรมการตรวจการกระทำผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือ คตส. กับพวกรวม 11 คน เป็นจำเลยในความผิด ฐานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จากกรณี เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2549 จำเลยกับพวก ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข หรือ คปค. ให้ตรวจสอบการกระทำความผิดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ โดย จำเลย ได้ร่วมกันอายัดทรัพย์จำนวน 76,000 ล้านบาท จาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และกล่าวหาว่า โจทก์ เป็นผู้ถือหุ้นแทน และเรียกเก็บภาษี จำนวน 500 ล้านบาท จากการรับโอนหุ้นจาก คุณหญิงพจมาน โดยคดีนี้ศาลชั้นต้น ได้มีคำสั่งไม่รับฟ้องในชั้นไต่สวน

ทั้งนี้ ศาลอุทธรณ์ ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้ว เห็นว่า ประกาศของ คปค. ฉบับที่ 30 เรื่องการตรวจสอบการกระทำผิด ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ เป็นอำนาจ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ไม่มีอำนาจตัดสิน ที่ศาลชั้นต้นพิพากษามานั้น ชอบแล้ว จึงพิพากษา ยกฟ้อง