การค้าภายในตรวจชุดสังฆทานช่วงวันมาฆบูชา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้มีการออกตรวจติดตามการจำหน่ายชุดสังฆทาน ตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจาก เป็นช่วงใกล้วันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา ประชาชนนิยมซื้อชุดสังฆทานไปทำบุญถวายพระที่วัด โดยตรวจ ติดตามว่า มีการจำหน่ายราคาสูงเกินสมควร และดูวันหมดอายุ รวมถึง การติดป้ายแสดงราคากำกับรายการสินค้าแต่ละชนิด เป็นต้น

ทั้งนี้ พบว่า มีบางห้างที่นำชุดสังฆทานที่ส่งมาจากส่วนกลาง เข้ามาจำหน่ายและมีสินค้าใกล้หมดอายุแล้ว จึงได้ตักเตือนและให้เก็บออกจากชั้นวางจำหน่าย และขอให้ ผู้บริโภค ช่วยกันตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดก่อนเลือกซื้อ และหากพบเห็นการเอาเปรียบ ก็แจ้งเจ้าหน้าที่การค้าภายในจังหวัด หรือ สายด่วนแม่บ้าน 1569 ได้ทันที