รัฐบาลลั่นพร้อมแจงงบประมาณกลางปี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554 และไม่กังวล หากฝ่ายค้านจะอภิปรายตรวจสอบ เพราะการตั้งงบประมาณ ไม่ได้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้พรรคร่วมรัฐบาลแต่อย่างใด ซึ่งงบประมาณจะแบ่งเป็น 3 ส่วน โดยส่วนที่หนึ่ง 84,000 ล้านบาท จะชดเชย เข้าเงินคงคลัง ส่วนที่สอง 5,000 ล้านบาท จะเป็นการเข้ากระทรวงมหาดไทย ที่กระจายรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เป็นเบี้ยผู้สูงอายุ และส่วนที่สาม 9,500 ล้านบาท เป็นงบประมาณการฟื้นฟูน้ำท่วม ที่จะกระจายให้กรมชลประทาน และกรมป้องกันสและบรรเทาสาธารณภัยในทุกจังหวัด ส่วนรายละเอียดทั้งหมด คณะกรรมการงบประมาณจะจัดทำในรูปแบบดีวีดี เพื่อ
แจกจ่ายให้ ส.ส.ทุกคน

อย่างไรก็ตาม การกระจายงบประมาณขึ้นอยู่กับกระทรวงที่กำกับดูแลงาน อย่างเช่น พรรคภูมิใจไทยกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคม ซึ่งต้องยอมรับว่า ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมาอย่างรุนแรง