ชัยบอกถกงบ54จบเที่ยงคืน-เชื่อมท.แจงได้

ชัยบอกถกงบ54จบเที่ยงคืน-เชื่อมท.แจงได้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2554 ต้องอภิปรายและลงมติเสร็จสิ้นภายในเวลา 24.00 น. ของวันนี้ เนื่องจากในวันพรุ่งนี้ ยังมีร่างกฎหมายที่ต้องพิจารณาโดยเร็วที่สุดถึง 6 ฉบับ อย่างไรก็ตาม งบประมาณในส่วนของกระทรวงมหาดไทย วงเงินกว่า 8,000 ล้านบาท ตนมั่นใจว่า รัฐมนตรีจะชี้แจงได้ เพราะก่อนเสนองบฯ ได้มีการจัดทำรายละเอียดที่สามารถตรวจสอบได้ โดยงบฯ ของกระทรวงหมาดไทย จะเป็นการใช้ในเรื่องการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น ซึ่งคงไม่มีใครทำการทุจริต โดยเฉพาะงบประมาณ 4,000 ล้านบาท ที่ใช้ยังชีพคนชรา นอกจากนี้ กรณีที่พรรคเพื่อไทยยื่นคัดค้านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ตนได้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความเรียบร้อยแล้ว