อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทย ประจำวันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.30 น. มีดังนี้

เงินดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อที่ 29.55 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ขายออกที่ 30.93 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 41.92 บาทต่อยูโร เงินปอนด์อยู่ที่ระดับ 50.25 บาทต่อปอนด์ เงินหยวนของจีนอยู่ที่ระดับ 4.87 บาทต่อหยวน และ
เงินเยนของญี่ปุ่นอยู่ที่ 0.37343 บาทต่อเยน