'ไตรรงค์'นำทีมเจรจาการค้ากัมพูชา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 17ก.พ.54 นี้ ตน และนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ พร้อมคณะ จะเดินทางเข้าพบสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ในโอกาสการเข้าประชุม The 1 st CambodiaThai Business Summit เพื่อหารือถึงการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดน และความร่วมมือในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC และเจรจา ยกระดับจุดผ่อนปรนตามแนวชายแดน ใน 2-3 จังหวัด เพื่อให้มีช่องทางตามด่านการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ จะมีการจัดงานแสดงสินค้าไทย 2554 ที่ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 17-20 ก.พ.นี้ ตามปกติด้วย โดยจะนำสินค้าที่มีศักยภาพด้านการส่งออกของไทยมาจัดแสดง ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้าน ของขวัญ ของแต่งบ้าน ดอกไม้ประดิษฐ์ฯลฯ จากผู้ประกอบการไทย และตัวแทนในกัมพูชา รวม 175 คูหา รวมถึง การประชุมของสภานักธุรกิจไทย-กัมพูชา ซึ่งแต่ละฝ่ายจะส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมฝ่ายละ 50 คน แม้ว่า ภาคเอกชนไทย จะถอนตัวจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้จำนวนมากก็ตาม