ตราดขุดหลุมหลบภัยรับมือเหตุปะทะชายแดน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม การป้องกันเหตุความไม่สงบตามแนวชายแดน ด้าน อ.บ่อไร่ ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ นายอำเภอบ่อไร่ สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งภาคเอกชน ร่วมกันเตรียมความพร้อม ด้วยการขุดหลุมทำบังเกอร์ หลุมหลบภัย โดยมี อบต.บ่อพลอย อบต.ช้างทูน ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย มี นายสุรศักดิ์ อิงประสาร กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามเพชรศิลาตราด และห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.อี.การาจ นำอุปกรณ์ในการทำหลุมหลบภัย มาสนับสนุนให้กับ อ.บ่อไร่ พร้อมได้รับงบประมาณจาก อบต.บ่อพลอย และ อบต.ช้างทูน ในการจัดทำหลุมหลบ
ภัยดังกล่าว โดยมี นายพิกิต หนูแก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.บ่อไร่ นำอาสาสมัครรักษาดินแดน อ.บ่อไร่ สนับสนุนกำลังพลในการทำหลุมหลบภัย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ มีการทำหลุมหลบภัยที่ ร.ร.บ้านปะอา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมะนาว ต.บ่อพลอย และที่บ้านหมื่นด่าน ต.บ่อพลอย ส่วนที่ ต.ช้างทูน บริษัทสยามเพชรศิลาตราด ร่วมกับ อบต.ช้างทูน ดำเนินการก่อสร้างหลุมหลบภัยให้ประชาชนในพื้นที่

นายอำเภอบ่อไร่ กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม อำเภอบ่อไร่ จึงประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และซ้อมแผนอพยพประชาชน ฝึกซ้อมทบทวนอาสาสมัครรักษาความสงบเรียบร้อยประจำหมู่บ้าน ไว้กว่า 500 นาย เพื่อรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม นายอำเภอบ่อไร่ กล่าวอีกว่า เหตุการณ์อาจไม่เกิดขึ้นก็ได้ แต่เพื่อความไม่ประมาท ต้องเตรียมพร้อม เพราะขณะนี้ฝ่ายกัมพูชา มีการตรึงกำลังตลอดแนวชายแดน ติดกับอำเภอบ่อไร่แล้ว