ผู้รับผลกระทบรง.ไฟฟ้าฯจี้รัฐสอบใบอนุญาต

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เครือข่ายผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จ.อุบลราชธานี จ.เชียงราย จ.สุรินทร์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ลำพูน จ.ตาก และ จ.ชัยภูมิ จำนวนกว่า 100 คน เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นข้อเสนอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหา และปรับแก้นโยบายด้านพลังงานชีวมวล โดยเสนอให้รัฐบาลตรวจสอบเรื่องการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ 7 จังหวัด เนื่องจากมีการจัดทำเวทีประชาคมที่ไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม รวมทั้งเสนอให้รัฐบาลปรับนโยบายในการส่งเสริมการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวล พร้อมกับขอให้รัฐบาลระงับการอนุญาต ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล เนื่องจากเกิดปัญหาในพื้นที่ รวมถึงเสนอให้รัฐบาล ตั้งคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อดูแลกำกับการทำงานของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ประกอบกิจการผลิตพลังงาน โดยส่งผลกระทบต่อประชาชน และขอให้คณะกรรมการกิจการพลังงาน ทบทวนบทบาทหน้าที่ของตัวเองว่า มีความเป็นกลางหรือไม่ หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ