โชว์ห่วย วอนรัฐกระจายน้ำมันปาล์มทั่วถึง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันร้านค้าโชว์ห่วย ไม่ได้รับการจัดสรรน้ำมันปาล์มมาจำหน่าย ในขณะที่รัฐบาลเหมาว่า โชว์ห่วยเป็นผู้ร้ายที่ขายเกินราคา จึงจัดสรรน้ำมันปาล์มขวด ให้เฉพาะห้างค้าปลีกขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนได้ เพราะห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ไม่สามารถควบคุมการซื้อของประชาชนได้ แม้ว่าจะจำกัดปริมารการซื้อ แต่ยังยังมีการเวียนเทียนซื้อ ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้น ในการนำเข้าน้ำมันปาล์มลอต 2 จำนวน 1.2 แสนตัน กระทรวงพาณิชย์ ควรจัดสรรให้กับร้านค้าโชว์ห่วยบ้าง เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย