บอร์ดทีโอทีชะลอเซ็นสัญญากลุ่มสามารถฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการ หรือ บอร์ด บริษัท ทีโอที เปิดเผยว่า การประชุมบอร์ด เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ที่ผ่านมา ยังไม่อนุมัติให้เซ็นสัญญากับกลุ่มสามารถ คอร์ปอเรชั่น ผู้ชนะประมูลโครงการขยายโครงข่าย 3จี ทั่วประเทศ ราคา 1.67 หมื่นล้านบาท เนื่องจากบอร์ดได้รับจดหมายร้องเรียน จากแซดทีอี ที่ตกคุณสมบัติทางเทคนิค และยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง จึงได้ให้คณะกรรมการประกวดราคาที่มี นายอานนท์ ทับเที่ยง เป็นประธาน ทำหนังสือชี้แจงรายละเอียดกลับไป และคาดว่าจะเสร็จภายในสัปดาห์หน้า แต่เชื่อว่าจะสามารถเซ็นสัญญาได้ภายในเดือนนี้ เพื่อให้สามารถเปิดบริการได้ตามแผนที่วางไว้ คือ
เดือน เม.ย.

นอกจากนี้ ยังให้คณะกรรมการประกวดราคาต่อรองราคาลงมาอีกจากที่ลดราคาไปแล้ว 291 ล้านบาท เพื่อให้ได้ราคาต่ำที่สุด

ทั้งนี้ กลุ่มสามารถเข้าร่วมประมูลในนามกิจการร่วมค้าเอสแอล คอนซอร์เตียม ประกอบด้วย สามารถ ล็อกซเล่ย์ หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) และ โนเกีย ซีเมนส์ ซึ่งราคาที่ได้นั้นลดลงจากราคากลางเพียงร้อยละ 6 ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดจึงชนะการประมูล