พรทิวาสั่งทูตพณ.ดูแลสินค้าส่งออก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประกาศปรับลดค่าเงินดองของเวียดนาม ในวันนี้ ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย เนื่องจากเวียดนามเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยในตลาดส่งออกสินค้าเกษตรหลายประเภท โดยเฉพาะข้าว โดยในปีที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า โดยมียอดส่งออกเกือบ 7 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,230 ล้านเหรียญสหรัฐ

ขณะเดียวกัน การลดค่าเงินดอง จะทำให้สินค้าเวียดนาม ที่เข้าจากไทยมีราคาสูงขึ้น ในขณะที่กำลังซื้ออาจลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออการส่งออกสินค้าของไทย ไปเวียดนาม ทั้งนี้ ตนได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก หาแนวทางรักษาส่วนแบ่งการตลาด ให้อยู่ในระดับเดิม