พณ.เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เปิดเผยว่า ที่ประชุม มีมติในชั้นต้นให้มีการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดชั่วคราว ในอัตรา ร้อยละ 30.91-42.51 สำหรับ สินค้าเหล็กรีดร้อนจากประเทศจีนและมาเลเซีย เพื่อเป็นการป้องกันและเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ผลิตเหล็กในประเทศ หลังจาก กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศเปิดไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กของทั้ง 2 ประเทศ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้เสีย สามารถส่งข้อมูล หรือ ข้อคิดเห็นโต้แย้งผลการไต่สวนขั้นต้นได้ภายในเวลาที่กำหนด โดยจะนำข้อคิดเห็น หรือ ข้อโต้แย้งมาประกอบการพิจารณา ก่อนประกาศไต่สวนชั้นที่สุดต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสรุปผลได้ภายในเดือนมิถุนายน 2554 นี้