พรทิวา แจงสภาน้ำมันปาล์ม ขาดแคลนจริง

พรทิวา แจงสภาน้ำมันปาล์ม ขาดแคลนจริง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบกระทู้สดในสภาผู้แทนราษฎร ยัน น้ำมันปาล์มในประเทศขาดแคลนจริง รัฐบาลจึงจำเป็นต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อบรรเทาปัญหาราคาแพง โดยการดำเนินการดังกล่าว รัฐบาลคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้บริโภคและเกษตรกร เป็นหลัก ซึ่งหากการนำเข้า ส่งผลกระทบให้ราคาผลผลิตปาล์ม ที่จะออกสู่ตลาดตกต่ำลง
กระทรวงพาณิชย์ พร้อมที่จะลดการนำเข้า

อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงพาณิชย์ เห็นด้วยที่จะมีการจัดตั้งกองทุนดูแลราคาสินค้า เพื่อใช้เป็นกลไกในการบริหารจัดการ เหมือนการดูแลราคาน้ำมัน เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการศึกษา เพื่อนำเสนอต่อรัฐบาล พิจารณาอนุมัติ