รองฯสุเทพ ตอบกระทู้ปัญหาน้ำมันปาล์ม

รองฯสุเทพ ตอบกระทู้ปัญหาน้ำมันปาล์ม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมัน ตอบกระทู้ถามของ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคชาติไทยพัฒนา ในเรื่องน้ำมันปาล์มที่ขาดตลาดว่า แรกเริ่มรัฐบาลใช้น้ำมันปาล์มแบบผลิตไบโอดีเซล เพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันล้นตลาด และเมื่อประเทศต้องประสบอุทกภัย ทำให้ปาล์มน้ำมันขาดตลาด จึงมีมตินำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ 120,000 ตัน และใช้วิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า นำเข้ามาก่อน แล้วค่อยพิจารณาว่า เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

ขณะที่ นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบกระทู้ถามในเรื่องเดียวกันนี้ว่า การนำเข้าน้ำมันปาล์มช่วงแรกได้กระจายไปยังผู้ประกอบการภาคส่วนต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บริโภค และได้เร่งดำเนินการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และกระทรวงพาณิชย์ เห็นด้วยตามที่ นายชาดา เสนอที่ต้องควบคุมส่วนผสมน้ำมันปาล์ม เพื่อนำไปใช้ใน
ไบโอดีเซล เพื่อป้องกันราคาน้ำมันปาล์มที่สูงขึ้น และขาดตลาด ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงพาณิชย์ ได้นำความเห็นเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ไปแล้ว