ฟิทช์ชี้ธุรกิจโทรคมนาคมไทยยังแข็งแกร่ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ฟิทช์ เรทติ้งส์ เปิดเผยในรายงานพิเศษฉบับใหม่ว่า ธุรกิจโทรคมนาคมของไทย จะยังคงมีสถานะด้านการเงินที่แข็งแกร่ง ในปี 2554 แม้ธุรกิจในภาคส่วนนี้ ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายและกฎข้อบังคับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมเอกชนรายใหญ่ก็ตาม

รายงานของ ฟิทช์ ระบุว่า ความแข็งแกร่งของรายได้ จากการให้บริการที่ไม่ใช่เสียง (non-voice revenue) และอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในระดับสูง จะสามารถชดเชยผลกำไรที่ปรับตัวลดลง อันเป็นมาจากการแข่งขันที่สูงขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม ฟิทช์ มองว่า ความเสี่ยงที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายและกฎข้อบังคับอาจส่งผลในด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจและสถานะทางการเงินของผู้ประกอบการธุรกิจโทรคมนาคมของไทย