สนพ.เร่งช่วยอุตฯที่รับผลกระทบจากแอลพีจี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวลิต พิชาลัย รองผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ สนพ. อยู่ระหว่างการหาแนวทางในการช่วยเหลือกลุ่มอุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบ จากการปรับโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG โดยล่าสุด ได้มีการหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย กรมธุรกิจพลังงาน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก และกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก เพื่อกำหนดแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าว เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีข้อสรุปว่า จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ร่วมกัน
คำนวนหาต้นทุนด้านพลังงานที่แท้จริงของอุตสาหกรรมเซรามิก และอุตสาหกรรมแก้วและกระจก หากมีการปรับโครงสร้างราคา LPG ในแต่ละขั้น รวมทั้งหาแหล่งเชื้อเพลิงอื่นๆ ที่มีราคาถูกกว่า เพื่อมาทดแทน LPG

นอกจากนี้ ในส่วนของ สนพ. จะเข้าช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในการดำเนินการปรับเปลี่ยนเตาเซรามิก โดยการลดการใช้ LPG ลง อย่างไรก็ตามจะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้ง เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือที่ชัดเจนต่อไป