ผบ.ตร.ร่วมออสเตรเลียต้านอาชญากรข้ามชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายโทนี เนกัส ผู้บัญชาการตำรวจออสเตรเลีย และคณะ เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน และลงนามในบันทึกความเข้าใจ ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจสมาพันธรัฐออสเตรเลีย ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ และพัฒนาความร่วมมือของตำรวจ ฉบับที่ 3 โดยบันทึกคาวมเข้าใจ ฉบับที่ 2 ได้หมดอายุลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีสาระสำคัญเกี่ยวข้องกับเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการบังคับใช้กฎหมาย และการร่วมมือกันพัฒนาบุคลากร

อย่างไรก็ตาม สำหรับการลงนามในบันทึกความเข้าใจ ฉบับที่ 3 นี้ ทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือมอบอำนาจเต็มให้ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ฉบับที่ 3 ดังกล่าว