RKKย้ำหยุดยิง-มอบตัวหากรัฐรับเงื่อนไข

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชนาพัทธ์ ณ นคร ประธานเครือข่ายเตมูจิน กล่าวถึงความคืบหน้าที่กลุ่ม RKK ขอเจราจาหยุดยิง ว่าตนได้รับรายงานจากเครื่อข่ายซึ่งเป็น อุลามะ(นักการศาสนา) รายงานมาจากประเทศมาเลเซียว่า ทางมูลนิธิการกุศลซึ่งเป็นหน่วยเหนือและเป็นผู้สนันสนุนทางด้านการเงินให้กับกลุ่ม RKK พร้อมที่จะสั่งให้กลุ่ม RKK ยุติการและปฎิบัติการทางทหาร หมายถึงการหยุดยิงทันที ที่รัฐบาลและรัฐสภายอมรับในหลักการของเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ และพร้อมที่จะให้สมาชิกของกลุ่ม RKK ที่มีหมายจับของศาลไทยเข้ามอบตัวทันที ทีมีการบรรจุญัตติแก้ไข พรบ.องค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ 2540 มาตรา6 วรรค2 เข้าสู่การประชุมรัฐสภา

ทั้งนี้เงื่อนไข 3 ข้อประกอบด้วย 1.ขอให้มีการเลือกตั้งจุฬาราชมนตรีโดยตรง ด้วยการแก้ไข พรบ.การบริหารองค์กรศาสนาอิลราม พ.ศ 2540 เงื่อนไขที่ 2.ขอให้มีการตั้งคณะกรรมการไตร่สวนสาธารณะ ไตร่สวนคดีความมั่นคงตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมาและขอให้ตัวแทนจาก อาเซียน ,OIC , UN เข้าเป็นกรรมการ และ3.ขอให้กรรมการชุดไตร่สวนชุดดังกล่าว มีอำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบ และไตร่สวนหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของรัฐอาจจะสร้างสถานะการความรุนแรง เพื่อคงไว้เพื่อกฎหมายพิเศษ