พณ.เปิดสายด่วน1569ช่วยผู้ประกอบการ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ตั้งคณะกรรมการอำนวยการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจการค้า จากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา หรือ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าว จะมีหน้าที่ดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสินค้าเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งในเรื่องปริมาณและราคาสินค้า พิจารณา กำกับ ควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่สำคัญ ทั้งในด้านการค้าและความมั่นคง รวมทั้ง รวบรวมสรุปสถานการณ์ และหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเปิดสายด่วน 1569 เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ บริจาคเงิน และสิ่งของ

สำหรับงานแสดงสินค้า Thailand Trade Exhibition 2011 ระหว่างวันที่ 17 - 20 ก.พ. นี้ ที่กรุงพนมเปญ ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการส่งออกนั้น จะเลื่อนการจัดงานออกไปเป็นเดือน มี.ค. และให้ปรับเป็นงานแสดงสินค้าขนาดเล็ก ที่เน้นเฉพาะผู้ประกอบการไทย ที่ทำธุรกิจในกัมพูชาเท่านั้น โดย นางจีรนันท์ วงษ์มงคล อัครรราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงพนมเปญ ระบุว่า นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชา ได้รับรองความปลอดภัยในการจัดงานแฟร์ที่กัมพูชา และเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน