ม.หอการค้าไทยจัดเสวนาหนุนไผ่เป็นพืชศก.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมและพัฒนาไผ่แห่งประเทศไทย จัดงานเสวนาเชิงวิชาการเรื่อง "Thai Bamboo Value Chain" ขึ้นในวันที่ 16 ก.พ.54 ระหว่างเวลา 18.00 - 21.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม C โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์

โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศ หลังจากพบว่า ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานในรูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับแนวคิดในการแสวงหาพลังงานทางเลือกแนวทางใหม่ๆ ซึ่งสามารถนำไผ่มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร ยา พลังงานทดแทน และเส้นใยได้