เพลง ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน

อัลบั้ม The Greatest Jazz Love Songs

ศิลปิน ETC

26 พ.ย. 58

เนื้อเพลง ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน

 

ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหน - ETC. (อีทีซี)

 

Written by:ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์/เชษฐา ยารสเอก/แมนลักษณ์ ทุมกานนท์

 

ใครอาจจะไม่เข้าใจ

 

ว่าความสัมพันธ์ของเรา

นั้นมันเป็นเช่นไร

 

และใครอาจจะเข้าใจผิด

 

และคงคิดไป

และคงเข้าใจตามที่เห็น

 

คงมีเพียงเราสองคน

 

ท่ามกลางหมู่

ดาวมากมาย

 

ที่รู้กันในใจ

 

มันจำเป็นด้วยหรือ

ที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์

ที่ใครบางคนกำหนด

 

ว่ารักเป็นอย่างไร

 

ไม่ต้องรู้

ว่าเราคบกัน

แบบไหน

 

ไม่อาจหาคำคำไหน

มาเพื่ออธิบาย

 

ไม่ต้องรัก

เหมือนคนรัก

ก็สุขหัวใจ

 

เพียงแค่เราเข้าใจ

 

ก็เหนือคำ

อื่นใดในโลกนี้

 

เราอาจ

จะแยกกันอยู่

 

ไม่นอนด้วยกันทุกคืน

ทุกวันอย่างคู่ใคร

 

อย่างน้อย

 

มีเธอที่เข้าใจ

 

แม้จะไม่มี

ผู้ใดเข้าใจ

 

ความรักนี้

 

คงมีเพียง

เราสองคน

 

ท่ามกลาง

หมู่ดาวมากมาย

 

ที่รู้กันในใจ

 

มันจำเป็นด้วยหรือ

ที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์

ที่ใครบางคนกำหนด

ว่ารักเป็นอย่างไร

 

ไม่ต้องรู้

ว่าเราคบกัน

แบบไหน

 

ไม่อาจหาคำคำไหน

มาเพื่ออธิบาย

 

ไม่ต้องรัก

เหมือนคนรัก

 

ก็สุขหัวใจ

 

เพียงแค่เราเข้าใจ

 

ก็เหนือคำอื่นใด

ในโลกนี้

 

ไม่ต้องรู้ว่าเรา

คบกันแบบไหน

 

ไม่อาจหาคำคำไหน

มาเพื่ออธิบาย

 

ไม่ต้องรักเหมือนคนรัก

ก็สุขหัวใจ

 

เพียงแค่เราเข้าใจ

 

ก็เหนือคำอื่นใด

 

ในโลกนี้

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***