เพลง เวียนหัว

อัลบั้ม 25 Years Grammy Songs Hit - Rhythm

ศิลปิน แหวน ฐิติมา

12 ธ.ค. 51

เนื้อเพลง เวียนหัว

เพลง: เวียนหัว

ศิลปิน: แหวน ฐิติมา

ไม่ดู ไม่แล ไม่แคร์ ไม่ว่าง

ไม่มอง ไม่ฟัง ไม่คอยรับรู้ อะไร

ไม่มีเวลา คอยดูผู้คน ปนเปหรือใครต่อใคร

จะไปช่วยใคร เรื่องเรายังเกือบ ไม่รอดเลย

เวียนหัว เวียนหัว

ครอบครัวทางบ้าน งานการต้องทำ

เวียนหัว ทั้งปี เข้านอนตีสี่ประจำ

ปวดหัว ตัวร้อน

บ้านยังต้องผ่อน โอทีต้องทำ

เรื่องอื่น ไม่จำ คนอื่นไม่สนใจ

เรื่องตัวก็ยัง จะเอาไม่อยู่

โชคดีก็ดู ว่ามัน ไม่ค่อยจะเคย

ที่เป็นวันนี้ ยังกินไม่ได้

ยังนอนไม่พอ อยู่เลย

อยู่เฉยไม่ลง นั่งปลงไม่ตก อยู่ทุกวัน

เวียนหัว เวียนหัว

ครอบครัวทางบ้าน งานการต้องทำ

เวียนหัว ทั้งปี เข้านอนตีสี่ประจำ

ปวดหัว ตัวร้อน

บ้านยังต้องผ่อน โอทีต้องทำ

เรื่องอื่น ไม่จำ คนอื่นไม่สนใจ

ปวดหัว ปวดหัว เวียนหัว เวียนหัว

ปวดหัว ปวดทุกวัน

ปวดหัว ปวดหัว เวียนหัว เวียนหัว

ปวดหัว ปวดทั้งปี ทั้งปี..

เวียนหัว เวียนหัว

ครอบครัวทางบ้าน งานการต้องทำ

เวียนหัว ทั้งปี เข้านอนตีสี่ประจำ

ปวดหัว ตัวร้อน

บ้านยังต้องผ่อน โอทีต้องทำ

เรื่องอื่น ไม่จำ คนอื่นไม่สนใจ

เวียนหัว เวียนหัว

ครอบครัวทางบ้าน งานการต้องทำ

เวียนหัว ทั้งปี เข้านอนตีสี่ประจำ

ปวดหัว ตัวร้อน

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***