เพลง Summer in the City

อัลบั้ม The Life of a Man - The Ultimate Hits 1968 - 2013

ศิลปิน Joe Cocker

20 พ.ย. 58

เนื้อเพลง Summer in the City

Summer in the City (城市之夏) - Joe Cocker

Written by:John Sebastian/Steve Boone/Mark Sebastian

Hot town summer in the city

 

Back of my neck getting dirt and gritty

 

Been down isn't it a pity

 

Doesn't seem to be a shadow in the city

 

All around people looking half dead

Walking on the sidewalk hotter than a match head

 

But at night it's a different world

 

Go out and find a girl

 

Come on come on and dance all night

 

Despite the heat it will be alright

And babe don't you know it's a pity

The days can't be like the night

In the summer in the city

 

In the summer in the city

 

Cool town evening in the city

Dressed so fine and looking so pretty

 

Cool cat looking for a kitty

Gonna look in every corner of the city

 

Till I'm weezing like a bus stop

Running up the stairs gonna meet you on the roof top

 

But at night it's a different world

 

Go out and find a girl

 

Come on come on let's dance all night

 

Despite the heat it will be alright

 

And babe don't you know it's a pity

The days can't be like the night

In the summer in the city

 

In the summer in the city

 

But at night it's a different world

 

Go out and find a girl

 

Come on come on let's dance all night

 

Despite the heat it will be alright

And babe don't you know it's a pity

The days can't be like the night

In the summer in the city

 

In the summer in the city

 

Summer in the city

 

Hot town

 

Summer in the city

 

Never gone

 

Cool town

 

Evening in the city

 

Never back of my neck getting dirty and gritty

 

Baby in the city

 

It's in our town babe

 

Summer in the city

Cool town

 

Cool town

 

I have fun evening in the city

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***