เพลง Can't Nobody

อัลบั้ม To Anyone

ศิลปิน 2NE1

09 ก.ย. 53

เนื้อเพลง Can't Nobody

Song: Can't Nobody

Artist: 2NE1

 

กาว มัน คึม กา เกท จี

โอ นึล บัม โด กิล เกท จี

บุน วิ กิ ทา เทท จี

จอล จอล ดา รา โอ เเท จี

 

นัน ชัม บับ พึล โก

I welcome you to my world

2-N-E-1

 

อา รึม เด Seoul city

ชิก กือ รอล อู มัก โซ รี

กา มา นุน กา เซค มอ รี

ดา รา ฮา กิน too slow

 

เท โด นึน ฮวาก ชิ ฮา เก

จา ชิน กัม ฮา นึล ฮยาง เฮ

บอน บอน ดัง ดัง ฮา เก

วอน ฮัน ดา เฮ โด

Can't touch this

 

นุน บิ ชึน จิ ริท จิ ริท

ชิม จัง กึน beat it beat it

คอท โน เร ลา ดิ ดา ดิ

ชอม ชู นึล body body

 

ฮึง บู นึน no no

จา here we go go

เซ ซัง กึน กอค กู โร

ดวิ จิ ปู นึน show show

 

Cause I’m so bad bad

But I’m so good good

Yeah, I’m so bad bad

And I’m so hood hood

 

Cause I’m so bad bad

But I’m so good good

Yeah, I’m so bad bad

And I’m so hood hood

 

Can’t nobody hold us down

นัล มัม ชู รยอ ฮา จิ มา

โม ดู มิ ชิล ดัก กา จิ

ดา จิ ชิล ดัก กา จิ tonight

Can’t nobody hold us down

 

Can’t nobody can’t nobody hold us down

กัล ดัก กา จิ กัล ดัก กา จิ กัท โซ นัน

Can’t nobody can’t nobody hold us down

Cause we keep rockin,’ we rock rockin’, yeah

 

อา พิ กัม กัม เฮ โด ดัล รยู กา

นี กา มา กา ดู นัน ดูล โก กา

โด faster จุม โด faster

นู นึน กา บวา โน พิ นา โล ลา บวา

 

ชู ลอบ โซ กือ เก มา รยู กิน กอล

กอบ ออบ โซ เน จอล มู มิน กอล

มัล กา จิม ดา วิน ออบ ซอ

อิ มิ บอซ ซอ game over

 

จอง ชิน ออบ ชิ มิ ชิ จา

Right now, I don’t give a

บอล รยู มึล ดอ กิ วอ รา

เซ ซัง กึล เกล จา

 

Cause I’m so bad bad

But I’m so good good

Yeah, I’m so bad bad

And I’m so hood hood

 

Cause I’m so bad bad

But I’m so good good

Yeah, I’m so bad bad

And I’m so hood hood

 

Can’t nobody hold us down

นัล มัม ชู รยอ ฮา จิ มา

โม ดู มิ ชิล ดัก กา จิ

ดา จิ ชิล ดัก กา จิ tonight

Can’t nobody hold us down

 

Can’t nobody can’t nobody hold us down

กัล ดัก กา จิ กัล ดัก กา จิ กัท โซ นัน

Can’t nobody can’t nobody hold us down

Cause we keep rockin,’ we rock rockin’, yeah

 

Let’s rock

Just take it to the top

Ain’t never gonna stop

Now all I wanna do is make you rock

Just take it to the top

Ain’t never gonna stop

Now make em say na na na na

 

Let’s rock

Just take it to the top

Ain’t never gonna stop

Now all I wanna do is make you rock

Just take it to the top

Ain’t never gonna stop

Now make em say na na na na

Na na na na

Na na na na na

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***