เพลง Wide Open Space

อัลบั้ม Pure 90s Pop

ศิลปิน Mansun

16 มิ.ย. 51

เนื้อเพลง Wide Open Space

Mansun Lyrics - Wide Open Space Lyrics

 

--------------------------------------------------------------------------------

Artist: Mansun Lyrics

Song: Wide Open Space Lyrics

I'm in a wide open space,

I'm standing

 

I'm all alone and staring into space

It's always quiet thru' my ceiling

The roof comes in and crashes in a daze

 

I'm in a wide open space, it's freezing

You'll never get to heaven with a smile on your face from me

I'm in a wide open space, I'm staring

There's something quite bizarre I cannot see

 

I'm on the top of a hill, I'm lonely

There's someone here to shout to miles away

I could be back in my house, for I care

They do not hear me, it's the same old case

 

I'm in a wide open space, it's freezing

You'll never get to heaven with a smile on your face from me

I'm in a wide open space, I'm staring

There's something quite bizarre I cannot see

 

Wide open space, I'm standing

I'm all alone and staring into space

It's always quiet thru' my ceiling

The roof comes in and crashes in a daze

 

I'm in a wide open space, it's freezing

You'll never get to heaven with a smile on your face from me

I'm in a wide open space, I'm staring

There's something quite bizarre I cannot see

 

I'm in a wide open space, it's freezing

You'll never get to heaven with a smile on your face from me

I'm in a wide open space, I'm staring

There's something quite bizarre I cannot see

 

 

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***