เพลง Climax (Team B)

อัลบั้ม Final Battle

ศิลปิน iKON

28 ต.ค. 56

เนื้อเพลง Climax (Team B)

Song: Climax (Team B)

Artist: TEAM B

 

ออเจ เน กุมมี นาวัซจี

 

ทอ นึลรอจิน โมซึบ ฮาโกซอน

 

นัน มซ อาราบวัตจี

 

มูซอวัซซอ อีเก ฮยอนซิลรี

ดวิล คอซมัน คาทาซอ

 

 

ตอนากี จอเน พุมซคเกซอ

ยันซคแฮซซอจันนา

 

จิบ ฮัน เช จีออโนโก เนกา

คีดารินเดซจันนา

 

เว นือรือมยอน นือรอซจี

ทอ อารึมดัมเก นือรอซอ

 

ซารัม มซ อาราโบเก แฮ

จิซกูซึน อูรี ออมมา

 

มีชีโดรก โบโก ชิพพอโด

มซ บวัซจี นาเอ ซารัง

 

ออดี คาซอ ทังดังฮาเก มัลเฮ

คือเดกา นาเอ ซารัง

 

คือเด มีโซ ดัมกิน ซาจิน เน

ซึลพึม คารือนึน ทัลนัล

 

กุมมี ดเวบอริน คือเด ออนเจ

มิซ ซีเอ อุลเร มัลเฮ

 

มาซุง นากัลเก เจอิล กันจอลฮัน ซารัมมา

 

 

 

นัมกยอชยอดอน เน

บัลจากุนดือรีโอนึน บัม เนเก

 

คากาโดกิล ดัลรยออน อี ซุนกัน กือเท

 

No limit gon touch the sky

 

กุมกวีวัซดอน นารึล วีเฮ

 

โอนึล บัมเมนึน throw it away

 

ดัลรยออน อี ซุนกัน กึทเท

No limit gon touch the sky

No limit gon touch the sky

Touch the sky

Touch the sky

Touch the sky

 

 

ชองชุนนึล บาชยอซอ เมนบัลโร

ดัลรยอวัซดอน ซัมนยอ uh

คาจคกวา ชินกูดึลกวาเอ มูซิมฮัน อันนยอง uh

 

เนอิลรี นึล บุลรอนแฮตดอน

ฮารุรึล ซัลมยอนซอ

 

นัล มีดือรา มลแฮตจี กค

ซองกงฮาเกซดามยอ uh

 

ฮนจากา อานิน ทาซอต

มยองเอ อินแซงงึล

 

ออเกเอ ทา จิลรอจีโก

ชาจีดานยอตจี คีฮวีรึล

 

บอทิล ซูบัคเก ออบซอตซอ

มันนึน บูดัมกวา ซิลเตรึล

 

อีเจนึน บีชึล โบโกพาซอ

คอลรอตจี มีเรรึล uh

 

ซินนี เนเก อุลรอตจี นอ

ฮูฮวี อันเกตนยาโก

 

มังซองริม ออบชี เทดับแฮ

เว ฮูฮวีฮาเกตนยาโก

 

อี มูเด ทวีเอ นัมนึน คอน

อามา ซองกง อานีมยอน นาโก

 

มูดึน คอล คอรอตโก ทาอือมึน ออบซอ

 

นัมดารึล ซูบัคเก ออบนึน เน คาโก

 

 

จีกึมมี นาเอ มาจีมัคกีเรโด นัน

 

โนเรเฮ ฮูฮวี ออบเก นัน โนเรเฮ โนเร

 

yeah we flying โอนึล บัม

 

flying โอนึล บัม

flying โอนึล บัม Flying

 

 

นัมกยอชยอดอน เน บัลจากุนดือรี

 

โอนึน บัม เนเก คากาโดกิล

 

ดัลรยออน อี ซุนกัน กือเท

No limit gon touch the sky

 

 

กุมกวีวัซดอน นารึล วีเฮ

 

โอนึล บัมเมนึน throw it away

 

ดัลรยออน อี ซุนกัน กึทเท

No limit gon touch the sky

No limit gon touch the sky

Touch the sky

Touch the sky

Touch the sky

 

 

ซือชยอ คัซดอน ซีกัน โซเก

 

คีออคดึลรี โนเรกา ดวีออ

 

อี ซุนกันเนน ดา

Touch the sky

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***