เพลง ไม่รัก...ก็แค่บอกไม่รัก

อัลบั้ม Trip

ศิลปิน Zeal

19 ต.ค. 47

เนื้อเพลง ไม่รัก...ก็แค่บอกไม่รัก

 

ไม่รัก...ก็แค่บอกไม่รัก - Zeal (Pex Zeal)

Written by:จันทิมา 9

อย่าห่วงฉัน

ไม่ต้องสง สาร

ฉันรู้ว่าฉันต้องไป

 

ไม่ติดค้าง

ไม่ได้สง สัย

 

ฉันรู้ ฉันไม่คู่ควร

 

เท่าใครคนนั้น

 

อย่าสับสน

 

ไม่ต้องซับ ซ้อน

ฉันคิดว่าฉันเข้าใจ

 

ไม่อยากรู้

ไม่ได้ซัก ไซร้

ไม่เห็นต้องอาลัย คร่ำครวญ

 

ด้วยคำหวานหวาน

 

กับถ้อยคำที่มันไม่จริง

 

ยิ่งได้ยิน

ใจมันก็ยิ่งเจ็บ

 

เข้าประเด็นเลยดีกว่า

 

ไม่รักก็พูดออกมา

 

สองคำเท่านั้น

ถ้าคิดว่าฉันอยากฟัง

 

พูดกันตรงตรง

ที่เหลือไม่ต้องบอกกัน

 

มากคำยิ่งงง

ไม่รักก็แค่บอกไม่รัก

 

อย่าสับสน

ไม่ต้องซับ ซ้อน

ฉันคิดว่าฉันเข้าใจ

 

ไม่อยากรู้

ไม่ได้ซัก ไซร้

ไม่เห็นต้องอาลัย คร่ำครวญ

 

ด้วยคำหวานหวาน

 

กับถ้อยคำที่มันไม่จริง

 

ยิ่งได้ยิน

ใจมันก็ยิ่งเจ็บ

 

เข้าประเด็นเลยดีกว่า

 

ไม่รักก็พูดออกมา

 

สองคำเท่านั้น

ถ้าคิดว่าฉันอยากฟัง

 

พูดกันตรงตรง

ที่เหลือไม่ต้องบอกกัน

 

มากคำยิ่งงง

ไม่รักก็แค่บอกไม่รัก

 

กับถ้อยคำที่มันไม่จริง

 

ยิ่งได้ยิน

ใจมันก็ยิ่งเจ็บ

 

เข้าประเด็นเลยดีกว่า

 

ไม่รักก็พูดออกมา

 

สองคำเท่านั้น

ถ้าคิดว่าฉันอยากฟัง

 

พูดกันตรงตรง

ที่เหลือไม่ต้องบอกกัน

 

มากคำยิ่งงง

ไม่รักกันก็จบ

 

ก็บอกให้ชัดเจน

 

ที่เหลือไม่ต้องบอกกัน

 

มากคำยิ่งงง

ไม่รักก็แค่บอกไม่รัก

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***