เพลง กฏของแฟนเก่า

อัลบั้ม Lydia Love Celebrate

ศิลปิน ลีเดีย ศรัณย์รัชต์

31 ธ.ค. 52

เนื้อเพลง กฏของแฟนเก่า

กฎของแฟนเก่า - Lydia (ลิเดีย)

Nang nai ran pra cham khong rao

Tang tae chao chon yen fao ro thoe

 

Phuea choe kan sak wan

 

Trong thi nat choe kan thuk thi

Ma wan ni ko pai muean muea wan

To hai mai khoei dai phop thoe

Dai yin siang fa rong thuk thuk thi

Ko yang huang thoe yu di rue plao

Kho khwam khang nai mue thue

Ko yang khong kep wai

 

Dai yin phleng thi thoe nan chop fang

Man ko yang khong khit thueng thuk khrang pai

Tong tuean tua eng sam sam

Thong ao wai

Ya tho pai rop kuan thoe

Ya pai choe hai kuan chai

Ya tham tua wun wai

 

Ya khit thueng rueang kao

Tong mai luem wa pen khrai

Chep yang ngai tong thon ao

Bok tua eng thuk chao

 

Kot ken khong faen kao thi tong cham

 

Ching ching laeo chan eng ko ru di

Nai wan ni a rai thi tong tham

 

Ko khue tong ham chai

 

Tong yom rap khwam ching thi pen yu

Tae mai ru cha tham dai muea rai

Ko nai muea chai mi khae thoe

Dai yin siang fa rong thuk thuk thi

Ko yang huang thoe yu di rue plao

Kho khwam khang nai mue thue

Ko yang khong kep wai

 

Dai yin phleng thi thoe nan chop fang

Man ko yang khong khit thueng thuk khrang pai

Tong tuean tua eng sam sam

Thong ao wai

Ya tho pai rop kuan thoe

Ya pai choe hai kuan chai

Ya tham tua wun wai

 

Ya khit thueng rueang kao

Tong mai luem wa pen khrai

Chep yang ngai tong thon ao

Bok tua eng thuk chao

Kot ken khong faen kao thi tong cham

 

Ya tho pai rop kuan thoe

Ya pai choe hai kuan chai

Ya tham tua wun wai

 

Ya khit thueng rueang kao

Tong mai luem wa pen khrai

Chep yang ngai tong thon ao

Bok tua eng thuk chao

 

Kot ken khong faen kao thi tong cham

Ya tho pai rop kuan thoe

Ya pai choe hai kuan chai

Ya tham tua wun wai

 

Ya khit thueng rueang kao

Tong mai luem wa pen khrai

Chep yang ngai tong thon ao

Bok tua eng thuk chao

 

Kot ken khong faen kao thi tong cham

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***