เพลง Two Teenagers

อัลบั้ม Early Recordings 1957 – 1960

ศิลปิน Paul Simon, Art Garfunkel

11 ธ.ค. 57

เนื้อเพลง Two Teenagers

Two Teenagers - Simon & Garfunkel (西蒙与加丰科)

 

Oop dee waddy waddy

Oop dee waddy waddy

Oop dee waddy waddy

Cha cha cha

Two teenagers that's us

Beneath the moon of love

Two teenagers that's us

So in love

 

Two teenagers that's us

Holding each other tight

Two teenagers that's us

Why must we say goodnight

 

The birds and the bees in the trees

Sing the sweetest melodies

 

To young hearts a flutter with a flaming desire

A boy and girl in love and

While the moon shines up above

And we say

Two teenagers that's us

Sharing each other's heart

Two teenagers that's us

Vowing that we will never part

 

Two teenagers

That's us

Beneath the moon of love

Two teenagers

That's us

So in love

 

Two teenagers

That's us

Holding each other tight

Two teenagers

That's us

Why must we say goodnight

 

The birds and the bees in the trees

Sing the sweetest melodies

 

To young hearts a flutter with a flaming desire

Woo bop a loo chee bop

Cha cha cha

Two teenagers

That's us

Sharing each other's heart

Two teenagers

That's us

Vowing that we will never part

Oop dee waddy waddy

Oop dee waddy waddy

Vowing that we will never part

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***