เพลง ย้อนว่าฮัก (อิหน้าโง่)

เนื้อเพลง ย้อนว่าฮัก (อิหน้าโง่)

เพลง: ย้อนว่าฮัก (อิหน้าโง่)

ศิลปิน: มอส รัศมี ซาวด์มีแฮง

 

ตะโกนก้องฟ้าบอกว่าบ่เอาอ้ายแล้ว

เข็ดคักแล้วหลาบคักแล้วผู้ชายหลายใจ

คันอ้ายมาหาคันอ้ายมาง้อ

สิไล่หนีไปให้ไกล

สิบ่ยอมให้คนหลายใจ

ย้อนมาทำเจ็บ

 

แต่พอได้ยินคำว่าขอโทษ

จักความโกรธมันแล่นหนีไปใส

หังได้เห็นน้ำตาอ้ายไหล

หัวใจมันสิพร้อมสิยอม

 

ยอมให้คนส่าว่าเป็นอีหน้าโง่

ยอมให้คนโห่ว่าบ่เก่งคือเว้า

ยอมให้หมู่ซังย้อนให้อภัยเขา

ยอมกลืนคำเว้าเอาอ้ายคืนใจ

เหตุผลเดียวย้อนคำว่าฮัก

บ่ฮู้ดอกว่าจักสิเจ็บอีกมื้อได๋

ถึงแม้บ่เหลือแล้วความไว้ใจ

แต่ย้อนฮักอ้าย

สุดท้ายจังได๋กะยอม

 

ภาวนาให้อ้ายแนมเห็นค่าในฮักน้อง

อย่าสิย่องใจกันคักหลาย

ยอมฮับอยู่ว่าน้องใจง่าย

แต่มันฮักอ้ายอีหลี

 

ยอมให้คนส่าว่าเป็นอีหน้าโง่

ยอมให้คนโห่ว่าบ่เก่งคือเว้า

ยอมให้หมู่ซังย้อนให้อภัยเขา

ยอมกลืนคำเว้าเอาอ้ายคืนใจ

เหตุผลเดียวย้อนคำว่าฮัก

บ่ฮู้ดอกว่าจักสิเจ็บอีกมื้อได๋

ถึงแม้บ่เหลือแล้วความไว้ใจ

แต่ย้อนฮักอ้าย

สุดท้ายจังได๋กะยอม

 

เหตุผลเดียวย้อนคำว่าฮัก

บ่ฮู้ดอกว่าจักสิเจ็บอีกมื้อได๋

ถึงแม้บ่เหลือแล้วความไว้ใจ

แต่ย้อนฮักอ้าย

สุดท้ายจังได๋กะยอม

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***