เพลง สาวดอยคอยปี้

อัลบั้ม สาวดอยคอยปี้

ศิลปิน กระแต อาร์ สยาม

05 ส.ค. 62

เนื้อเพลง สาวดอยคอยปี้

เพลง: สาวดอยคอยปี้

ศิลปิน: กระแต อาร์ สยาม

 

สาวดอยคอยปี้อยู่ตรงนี้คอยตี้เก่า

สาวดอยคอยข่าวมันเงียบเหงาเฝ้ารอปี้

 

คอยปี้คอยปี้คอยปี้สาวดอยคอยปี้

เมื่อไหร่จะปิ๊กเมื่อไหร่จะปิ๊กบ้านเฮา

มันเงียบมันเหงาสาวดอยคอยปี้

อ่ะคอยปี้อ่ะคอยปี้คอยปี้คอยปี้

 

น้องยังคอยอ้ายอยู่ดอยม่อนเก่า

ลุกจากเหนือบ้านเฮาบ่ได้ข่าวจั้ดเมิน

ปี้อยู่ไหนอยู่กับไผนานเกิ๋น

ว่าไปเซาะหาเงิน

แห๋มบ่เมินจะปิ๊กมาจะปิ๊กบ้าน

 

กึ้ดเติงหาปี้สุดๆ

กึ๊ดเติงฝุดๆกึ๊ดเติงหาแต๊

ง่อมหาแต่ปี้บ่หาย

จนน้ำตาไหลอ่ะแจ๊ะแม๊ะๆ

ตั้งแต่วันน้องขาดปี้

หัวใจดวงนี้บ่มีคนดูแล

กี่วันล่ะกี่เดือนกี่ปี๋

จะขอรอปี้รอปี้แต๊ๆ

 

คอยปี้คอยปี้คอยปี้สาวดอยคอยปี้

เมื่อไหร่จะปิ๊กเมื่อไหร่จะปิ๊กบ้านเฮา

มันเงียบมันเหงาสาวดอยคอยปี้

อ่ะคอยปี้อ่ะคอยปี้คอยปี้คอยปี้

 

จ่อมแมงมันแกงแคกบจอผักกาด

น้องได้กิ๋นบ่เกยขาดตอนปี้อยู่คู่ก๋าย

แก๋งผักหวานยำไข่มดลาบไก่

แอ๊บอ่องอออันใหญ่ๆ

ไผได้กิ๋นตึงติดใจ๋ฝีมือปี้

 

ต๋อนนี้ปี้อยู่กับไผปิ๊กมาไวๆขะใจ๋มาปี้

กึ๊ดเติงเป็นดีใค่ต๋าย

ง่อมเหงาเต้าใดก็จะรอแต่ปี้

ปี้ดีปี้เก่งตี้สุดในโลกมนุษย์ก็คือปี้คนนี้

ฮักปี้บ่มีท้อถอยเมินก่จะคอยคอยปี้คอยปี้

 

คอยปี้คอยปี้คอยปี้สาวดอยคอยปี้

เมื่อไหร่จะปิ๊กเมื่อไหร่จะปิ๊กบ้านเฮา

มันเงียบมันเหงาสาวดอยคอยปี้

อ่ะคอยปี้อ่ะคอยปี้คอยปี้คอยปี้

 

จ่อมแมงมันแกงแคกบจอผักกาด

น้องได้กิ๋นบ่เกยขาดตอนปี้อยู่คู่ก๋าย

แก๋งผักหวานยำไข่มดลาบไก่

แอ๊บอ่องอออันใหญ่ๆ

ไผได้กิ๋นตึงติดใจ๋ฝีมือปี้

 

ต๋อนนี้ปี้อยู่กับไผปิ๊กมาไวๆขะใจ๋มาปี้

กึ๊ดเติงเป็นดีใค่ต๋าย

ง่อมเหงาเต้าใดก็จะรอแต่ปี้

ปี้ดีปี้เก่งตี้สุดในโลกมนุษย์ก็คือปี้คนนี้

ฮักปี้บ่มีท้อถอยเมินก่จะคอยคอยปี้คอยปี้

 

คอยปี้คอยปี้คอยปี้สาวดอยคอยปี้

เมื่อไหร่จะปิ๊กเมื่อไหร่จะปิ๊กบ้านเฮา

มันเงียบมันเหงาสาวดอยคอยปี้

อ่ะคอยปี้อ่ะคอยปี้คอยปี้คอยปี้

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***