เพลง อยากบอกเขาหรืออยากบอกฉัน

อัลบั้ม Goodbye My Love

ศิลปิน กิ่ง เหมือนแพร

19 ก.ค. 55

เนื้อเพลง อยากบอกเขาหรืออยากบอกฉัน

เพลง: อยากบอกเขาหรืออยากบอกฉัน

ศิลปิน: กิ่ง เหมือนแพร

 

เธอบอกว่าเธอรักฉันคนเดียว

คงบอกกับเขาอย่างนั้นเหมือนกัน

ฉันว่าเขาคงไม่ต่างจากฉัน

คงเจ็บไม่น้อย

ถ้ารู้ว่ารักคนสองใจ

 

ไม่เห็นแก่ฉันก็นึกซะ

ว่าเห็นแก่ความรัก

ฉันขอฉันขอไม่มาก

แค่เธอช่วยตัดสินใจ

 

อยากบอกเขาว่าเรารักกัน

หรืออยากบอกฉันว่าเธอรักใคร

ถ้ารักเขาเธอก็กลับไป

ถ้าไม่ใช่ก็อยู่กับฉัน

อยากบอกเขาว่าเธอขอลา

หรืออยากบอกฉันว่าเราเลิกกัน

ฉันรับได้ถ้าไม่เลือกฉัน

แค่อย่าบอกว่าเลือกทั้งสองคน

 

ความสุขจากการที่ได้รักใคร

คงไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกัน

อยู่แล้วหัวใจไม่อยู่กับฉัน

ก็อย่าเลยนะ

ฉันว่าเธอน่าจะเข้าใจ

 

ไม่เห็นแก่ฉันก็นึกซะ

ว่าเห็นแก่ความรัก

ฉันขอฉันขอไม่มาก

แค่เธอช่วยตัดสินใจ

 

อยากบอกเขาว่าเรารักกัน

หรืออยากบอกฉันว่าเธอรักใคร

ถ้ารักเขาเธอก็กลับไป

ถ้าไม่ใช่ก็อยู่กับฉัน

อยากบอกเขาว่าเธอขอลา

หรืออยากบอกฉันว่าเราเลิกกัน

ฉันรับได้ถ้าไม่เลือกฉัน

แค่อย่าบอกว่าเลือกทั้งสองคน

 

อยากบอกเขาว่าเรารักกัน

หรืออยากบอกฉันว่าเธอรักใคร

ถ้ารักเขาเธอก็กลับไป

ถ้าไม่ใช่ก็อยู่กับฉัน

อยากบอกเขาว่าเธอขอลา

หรืออยากบอกฉันว่าเราเลิกกัน

ฉันรับได้ถ้าไม่เลือกฉัน

แม้เธอไม่รักฉันฉันรักเธอ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***