เพลง หนังสือรุ่น

เนื้อเพลง หนังสือรุ่น

เพลง: หนังสือรุ่น

ศิลปิน: ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

 

เปิดออกมาดูโดยไม่ตั้งใจ

ว่าจะได้เจอรูปเก่า

อยู่ในวันเวลาที่สดใส

วันที่มีเราข้างกัน

ภาพเดิมเดิมก็หวนมา

เปลี่ยนเวลากลับไปวันนั้น

ใจก็เหมือนสั่นสั่นเกือบลืมกันแล้ว

 

ต่างเดินกันไปตามทางของใคร

แยกไปค่อยค่อยไกลห่าง

อยู่ดีดีวันหนึ่งก็จางหาย

ขาดกันโดยไม่รู้ตัว

แต่เรื่องราวที่สวยงาม

อยู่อย่างเดิมไม่เคยหมองมัว

ในหนังสือเก่าเก่า

หนังสือรุ่นเราเล่มนี้

 

รูปเธอยังยิ้มข้างเธอคือฉัน

เพ่งมองดูนานนาน

น้ำตาก็มาคลอคลอ

 

กี่ปีมาแล้วเธอเป็นอย่างไรบ้างหนอ

ค่อยค่อยลืมเลือนกันไป

ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน

เรื่องราวเหล่านั้นจึงจบลง

 

รูปเธอยังยิ้มข้างเธอคือฉัน

เพ่งมองดูนานนาน

น้ำตาก็มาคลอคลอ

 

กี่ปีมาแล้วเธอเป็นอย่างไรบ้างหนอ

ค่อยค่อยลืมเลือนกันไป

ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน

เรื่องราวเหล่านั้นจึงจบลง

 

เปิดไปดูเบอร์โทรไม่เห็นมี

ที่ลงไว้คือที่อยู่

หยิบปากกาบรรยายในจดหมาย

ว่าจำกันได้ไหมเธอ

ที่อยู่เดิมที่เขียนไป

หากเปลี่ยนแปลงก็คงไม่รู้

ได้แต่หวังกันไป

ความหลังคงไม่ตายจากเรา

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***