เพลง If You Were My Woman

อัลบั้ม Listen Without Prejudice / MTV Unplugged (Deluxe)

ศิลปิน George Michael

20 ต.ค. 60

เนื้อเพลง If You Were My Woman

If You Were My Woman (若你是我的女人) (Live) - George Michael (乔治·迈克尔)

Written by:Clay MacMurray/Pamela Sawyer/Gloria Jones

If you were my woman

 

And I was your man

 

There would be no other woman

 

You'd be weak as a lamb

 

If you had the strength to walk out that door

 

My love would overrule my sense I would call you back for more

If you were my woman

 

If you were my woman

 

And I was your man yeah

 

He tears you down darlin'

 

Says your nothing at all

 

But I'll be there for you darlin'

 

When he let's you fall

 

Your like a diamond

 

But he treats you like glass

 

Yet you beg him to love you

 

With me you don't ask

If you were my woman

If you were my woman

If you were my woman

If you were my woman

If you were my woman

If you were my woman

Here's what I'd do oh

 

I'd never no no no stop lovin' you

 

Whoa yeah

 

My darlin'

 

Life is so crazy

 

And love is so unkind

 

Because he came first darlin'

 

Will he hang on your mind

 

Your a part of me

 

And you don't even know it

 

I'm what you need

 

But I'm too afraid to show it

If you were my woman

If you were my woman

If you were my woman

If you were my woman

If you were my woman

If you were my woman

Here's what I'd do oh

 

I'd never no no no

 

Whoa oh

My darlin' if you were my woman

 

Sweet lovin' woman

 

I said

 

If you were my woman

If you were my woman

 

If you were my woman

If you were my woman

If you were my woman

If you were my woman

If you were my woman

If you were my woman

 

If you were my woman

If you were my woman

I said

If you were my woman

If you were my woman

If you were my woman

Here's what I would do oh

 

I'd never no no no stop lovin' you

 

Whoa

 

Never never never no

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***