เพลง Shy Guy

อัลบั้ม Pure... Urban

ศิลปิน Diana King

17 มี.ค. 56

เนื้อเพลง Shy Guy

 

Shy Guy (害羞的家伙) - Diana King

Written by:Diana King/Andy Marvel/Kingsley Gardner

I don't want no fly guy

 

I just want a shy guy

 

That's what I want yey

 

You khow what I want yey

 

Oh lord have mercy mercy mercy

Di man dem in a di party party party

 

Di ole a dem sexy sexy sexy

Watch dem just a

Follow me follow me follow me

 

Everywhere me go di man dem a rush me

Yes a whole eep a pretty boy wah fi love me

A me dem love yes a me dem love

 

True them know me sweet and me sexy

 

Everywhere me go me say me ever ready

A me dem love yes a me dem love

 

But I don't want somebody

Who's loving everybody

I need a shy guy

He's the kinda guy who'll only be mine

Oh lord have mercy mercy mercy

Di man dem in a di party party party

Di ole a dem sexy sexy sexy

Watch dem just a

Follow me follow me follow me

 

Have mercy mercy mercy

But none a dem no move me move me move me

Shy guy a weh me wanty wanty wanty

Only him can make me irie irie irie

 

Roughneck man me no want none a dem

Beat up me body lick off me head top

Me no want none a dat

 

Me no want none a dat

 

Big things a gwaan fi all di shy man dem

 

Wat to be my love and wat to be my friend

Till the very end till the very end

But I don't want somebody

Who's loving everybody

I need a shy guy he's the kinda guy

 

Who'll only be mine

Oh lord have mercy mercy mercy

Di man dem in a di party party party

 

Di ole a dem sexy sexy sexy

 

Watch dem just a

Follow me follow me follow me

 

Have mercy mercy mercy

But none a dem no move me move me move me

Shy guy a weh me wanty wanty wanty

Only him can make me irie irie irie

Have mercy mercy mercy mercy mercy

 

Oh lord have mercy

 

Shy man we wanna here you put ur hands in the air

And then make me I you if you wanna

None of them me no wanna see

You this one dedicated to all the shy man crew

 

Shy man we wanna here you put ur hands in the air

And then make me I you if you wanna

None of them me no wanna see

You this one dedicated to all the shy man crew

 

But I don't want somebody

Who's loving everybody

I need a shy guy

He's the kinda guy who'll only be mine

Oh lord have mercy mercy mercy

Di man dem in a di party party party

 

Di ole a dem sexy sexy sexy

Watch dem just a

Follow me follow me follow me

 

Have mercy mercy mercy

 

But none a dem no move me move me move me

Shy guy a weh me wanty wanty wanty

 

Only him can make me irie irie irie

 

Have mercy mercy mercy

Di man dem in a di party party party

 

Di ole a dem sexy sexy sexy

Watch dem just a

Follow me follow me follow me

 

Have mercy mercy mercy

 

But none a dem no move me move me move me

Shy guy a weh me wanty wanty wanty

 

Only him can make me irie irie irie

 

Shy guy shy guy shy guy

 

Have mercy mercy mercy

 

Di man dem in a di party party party

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***