เพลง จำอ้ายได้บ่

เนื้อเพลง จำอ้ายได้บ่

เพลง: จำอ้ายได้บ่

ศิลปิน: แซ็ค ชุมแพ

 

ตามหามาโดนเป็นหยังคือบ่สนใจ

เปลี่ยนไปหลายน้อคนเคยฮู้จักกัน

ตั้งแต่ที่เจ้าจากไป

หัวใจของอ้ายมันร้าวราน

คิดฮอดทุกวันทรมานปางตาย

 

ที่ตามหากะย้อนว่าอ้ายยังฮัก

อยากสิฮู้จักว่าเจ้าเป็นอยู่จังใด๋

ได้มาเจอแล้วในวันนี้

น้องคงสิอยู่อย่างสุขซำบาย

กะสิบ่รบกวนอีหยังหลาย

แค่อยากสิถามว่าจำอ้ายได้บ่

 

บ่เป็นหยังถ้าสิลืมกัน

บ่เป็นหยังสิทรมานเจ็บปานใด๋

บ่เป็นหยังสิรับมันให้ได้

ห้องไห้จนตายกะบ่เป็นหยัง

 

ขออวยพรให้โชคดี

จากนี้สิบ่รบกวนจักอย่าง

ลืมมันสาความฮักฮ้างๆลืมทุกอย่าง

ลบออกให้เมิดจากใจ

 

บ่เป็นหยังอ้ายเข้าใจ

น้องคงสิอยู่อย่างสุขซำบาย

กะสิบ่รบกวนอีหยังหลาย

แค่อยากสิถามว่าจำอ้ายได้บ่

 

บ่เป็นหยังถ้าสิลืมกัน

บ่เป็นหยังสิทรมานเจ็บปานใด๋

บ่เป็นหยังสิรับมันให้ได้

ห้องไห้จนตายกะบ่เป็นหยัง

 

ขออวยพรให้โชคดี

จากนี้สิบ่รบกวนจักอย่าง

ลืมมันสาความฮักฮ้างๆลืมทุกอย่าง

บ่เป็นหยังถ้าสิลืมกัน

บ่เป็นหยังสิทรมานเจ็บปานใด๋

บ่เป็นหยังสิรับมันให้ได้

ห้องไห้จนตายกะบ่เป็นหยัง

 

ขออวยพรให้โชคดี

จากนี้สิบ่รบกวนจักอย่าง

ลืมมันสาความฮักฮ้างๆลืมทุกอย่าง

ลบออกให้เมิดจากใจ

 

ลืมทุกอย่างบ่เป็นหยัง

อ้ายสิทำใจ

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***