เพลง สาละวัน

อัลบั้ม Fun Again

ศิลปิน Joey Boy

28 พ.ค. 52

เนื้อเพลง สาละวัน

เพลง: สาละวัน (Salaone)

ศิลปิน: Joey Boy

 

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

เดินเข้ามา ชายหญิงหญิงชาย

รีบๆ เร็วๆ อย่าเดินรั้งท้าย

เดินเข้ามา ชายหญิงหญิงชาย

รีบๆ เร็วๆ หลังตึงอกส่าย

เดินเข้ามา ชายหญิงหญิงชาย

รีบๆ เร็วๆ อย่าเดินรั้งท้าย

เดินเข้ามา ชายหญิงหญิงชาย

รีบๆ เร็วๆ หลังตึงอกส่าย

อยากจะปาร์ตี้ถ้าให้ดี ช่วยกันยักไหล่

สอนหน่อย สอนหน่อย สอนหน่อยสิ

ลองทำดูสิ ถ้าไม่ดี ก็ให้เริ่มใหม่

สอนหน่อย สอนหน่อย สอนหน่อยนะ

อยากจะปาร์ตี้ ถ้าไม่ดี เดี๋ยวจะเสียใจ

สอนหน่อย สอนหน่อย สอนหน่อยสิ

ลองทำดูอีกที ถ้าไม่ดี พี่จะสอนให้

เร็วๆ เร็วๆ เร็วๆนะ

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

ส่ายเอว ส่ายเอว ส่ายเอว

ส่ายเอว สาละวันส่ายเอว

ส่ายเอว ส่ายเอว ส่ายเอว

ส่ายเอว สาละวันส่ายเอว

ส่ายเอว ส่ายเอว ส่ายเอว

ส่ายเอว สาละวันส่ายเอว

ส่ายเอว ส่ายเอว ส่ายเอว

ส่ายเอว สาละวันส่ายเอว

เต้นยาก เต้นเย็น ไม่ต้องปวดหัว

เก๊ๆ กังๆ ก็ไม่ต้องกลัว

พี่มีแบบแผน ไม่ได้มามั่ว

เชื่อพี่รับรองเต้นเป็นชัวร์

แอนด์หนึ่ง แอนด์สอง

แอนด์สาม แอนด์สี่

แอ่นหน้า แอ่นหลัง ก็ดู ดี

กระเถิบ กระเถิบ เข้ามาสิ

บิดๆเบี้ยวๆ มดเขียว วีสี่

อยากจะปาร์ตี้ถ้าให้ดี ช่วยกันยักไหล่

สอนหน่อย สอนหน่อย สอนหน่อยสิ

ลองทำดูซิ ถ้าไม่ดี ก็ให้เริ่มใหม่

สอนหน่อย สอนหน่อย สอนหน่อยนะ

อยากจะปาร์ตี้ ถ้าไม่ดี เดี๋ยวจะเสียใจ

สอนหน่อย สอนหน่อย สอนหน่อยสิ

ลองทำดูอีกที ถ้าไม่ดี พี่จะสอนให้

เร็วๆ เร็วๆ เร็วๆนะ

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

ตบมือ ตบมือ ตบมือ

ตบมือ สาละวัน ตบมือ

ตบมือ ตบมือ ตบมือ

ตบมือ สาละวัน ตบมือ

ตบมือ ตบมือ ตบมือ

ตบมือ สาละวัน ตบมือ

ตบมือ ตบมือ ตบมือ

ตบมือ สาละวัน ตบมือ

อ่า วันทรู วันทรู

เอ่อ วันนี้ก็ อยากจะ

ให้ท่านได้พบกับวง

มอสล่าร์ นะครับ เป็นวงใหม่

รำ ระบำชาวเกาะไพเราะ เสนาะจับใจ

สายน้ำ หลั่งไหล

สายน้ำ หลั่งไหล

กระทบหาดทราย ดังครืน ครืน

กระทบหาดทราย ดังครืน ครืน

กระทบหาดทราย ดังครืน ครืน

กระทบหาดทราย ดังครืน ครืน

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

ส่ายเอว ส่ายเอว ส่ายเอว

ส่ายเอว สาละวันส่ายเอว

ตบมือ ตบมือ ตบมือ

ตบมือ สาละวัน ตบมือ

เตี้ยลง ตบมือ ส่ายเอว

ส่ายเอว แล้วก็ค่อยเตี้ยลง

เตี้ยลง เตี้ยลง เตี้ยลง

เตี้ยลง สาละวันเตี้ยลง

ส่ายเอว ส่ายเอว ส่ายเอว

ส่ายเอว สาละวันส่ายเอว

ตบมือ ตบมือ ตบมือ

ตบมือ สาละวัน ตบมือ

เตี้ยลง ตบมือ ส่ายเอว

ส่ายเอว แล้วก็ค่อยเตี้ยลง

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***