เพลง WHISTLE

อัลบั้ม SQUARE ONE

ศิลปิน BLACKPINK

08 ส.ค. 59

เนื้อเพลง WHISTLE

Song: WHISTLE

Artists: BLACKPINK

 

Hey, boy

 

Make 'em whistle like a missile,

ฺBomb, Bomb

Every time I show up,

Glow up, Uh

 

Make 'em whistle like a missile,

Bomb, Bomb

Every time I show up,

Glow up, Uh

 

นอน นอมู อารึมดาวอ

 

นอล อิทจึล ซูกา ออบซอ

 

คือ นุนบิชชี อาจิค นารึล

 

อีรอคแค ซอลเรเก แฮ Boom Boom

 

ทะเวนตี้โฟ , ทรีซิกไฟ

 

โอจิค นอวา กัทที ฮาโกพา

 

นาเจโด อี บัมเมโด

 

อีรอคเก นอรึล วอนแฮ

 

โมดึน นัมจาดึลรี นัล แมอิล Check Out

 

แดบูบุนนี นัล คาชิล ซู อิซดา ชัคกัน

 

ชอลแด มันนึน กอล วอนจี

 

อันนา มามึล วอนแฮ นัน

 

นอน ชิมจังงึล โดรยอแน โบยอบวา

 

อาชู Chic Chic คาเก

 

แต-รน Chic Chic ฮาเก

 

So Hot So Hot แนกา

 

ออชอล ชุล โมรือเก แฮ

 

นาจีมากี บุลรอจวอ

 

แน ควีทกาเอ โดนึน ฮวีพารัมชอรอม

 

อีแดโร ชีนาชีจี มาโย

 

นอโด นาชอรอม

 

นัล อิชชึล ซูกา ออบดามมยอน

 

นอล ฮยังฮัน นี มาอึมมึน Fire

 

แน ชิมจังงี ปารือเก ตวีจันนา

 

จอมจอม คากาอี ดึลรีจันนา

 

ฮวีพารัม Uh

 

ฮวี พารัม พารัม พารัม

 

(Can you hear that?)

 

ฮวี พาราพารา พารา บัม

 

ฮวีพารัม Uh

 

ฮวี พารัม พารัม พารัม

(Can you hear that?)

 

ฮวี พาราพารา พารา บัม

 

Hold up

 

อามู มัล ฮาจี มา

 

Just whistle to my heart

 

คือ โซรีกา ชีกึม นารึล

 

อีรอคเค ซอลเรเก แฮ Boom Boom

 

แซงกัคกึน ชีรูแฮ นือกิมมี ชวิซ!

 

Every day, All day

 

แน กยอทเทมัน อิซซอจวอ Zoom Zoom

 

Uh ออนเจนา นัน Stylin’

 

โดโดฮาจีมัน เน อัพเพซอน Darlin’

 

ตือกอวอจีจันนา Like a desert island

 

นอ อัลรากัลซูรค อุลรยอแดนึน มาอึมซค

 

คือมัน แนแป นอมอวารา

 

แนเก Boy อีเจน Checkmate

 

เกอิมมึน แนกา Win

 

นัน นอล แทคแค อันนาจวอ ดอ

 

เชเก นูกา นอล คาโร

 

แช กากี ชอนเจ แนกา

 

อีแดโร ชีนาชีจี มาโย

 

นาโด นาชอรอม

 

นัล อิชชึล ซูกา ออบดามมยอน

 

นอล ฮยังฮัน อี มาอึมมึน Fire

 

แน ชิมจังงี ปารือเก ตวีจันนา

 

จอมจอม คากาอี ดึลรีจันนา

 

ฮวีพารัม Uh

 

ฮวี พารัม พารัม พารัม

 

(Can you hear that?)

 

ฮวี พาราพารา พารา บัม

 

ฮวีพารัม Uh

 

ฮวี พารัม พารัม พารัม

 

(Can you hear that?)

 

ฮวี พาราพารา พารา บัม

 

พารัมชอรอม ซือชยอกานึน

 

ฮึนนัน อียอนนี อานีกิล

 

มานึน มารึน พิลโย ออบซอ

 

ชีกึม นอเอ กยอลเท

 

นอรึล เดรยอกา จวอ

 

Make 'em whistle like a missile,

Bomb, Bomb

Every time I show up,

Glow up, Uh

 

Make 'em whistle like a missile,

Bomb, Bomb

Every time I show up,

Glow up, Uh

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***