เพลง Real Life (Murdock Remix)

อัลบั้ม Real Life

ศิลปิน Duke Dumont, Gorgon City, Naations

21 ก.ค. 60

เนื้อเพลง Real Life (Murdock Remix)

Real Life (Murdock Remix) - Duke Dumont/Gorgon City/Naations

I only wanna love you

 

I only wanna love you

 

I only wanna love you

 

In real life

 

I only wanna love you in real life

 

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

 

I only wanna love you in real life

 

Love you

 

I only wanna love you in real life

 

Love you

Love you

Love you

 

In real life

 

In real life

 

In real life

 

In real life

 

I only wanna love you in real life

 

Love you

 

I only wanna love you in real life

 

Love you

 

I only wanna love you in real life

 

Love you

 

I only wanna love you in real life

 

Love you

Love you in real life

 

In real life

 

In real life

 

In real life

I only wanna love you

 

I only wanna love you

 

In real life

 

Love you

 

I only wanna love you

 

In real life

 

Love you

 

I only wanna love you

 

In real life

 

Love you

 

I only wanna love you

 

In real life

 

Love you

Love you

Love you

 

In real life

 

In real life

 

In real life

 

In real life

 

I only wanna love you

 

In real life

 

Love you

 

I only wanna love you

 

In real life

 

Love you

 

I only wanna love you

 

In real life

 

Love you

 

I only wanna love you

 

In real life

 

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

Love you

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***