เพลง Epiphany (I'm Leaving)

อัลบั้ม Epiphany

ศิลปิน Chrisette Michele

19 มี.ค. 52

เนื้อเพลง Epiphany (I'm Leaving)

Epiphany (I'm Leaving) - Chrisette Michele

 

It's Over

 

Over

 

It's Over

 

Over.

Second night in a row

You didn't come home

I'm watching my phone

 

Waiting for it to ring, ring, ring

 

Sitting in the house on the

couch with the TV on (on)

All night all alone (alone)

Every time same old thing, thing, thing

So I think I'm just about over

being your girlfriend (girlfriend)

 

I'm leaving (leaving), I'm leaving

 

No more wonderin what you've been doin

Where you been sleeping (it's over)

I'm leaving (it's over)

I'm leaving

 

So you walk in (you walk in)

 

The next morning (the next morning)

To find me smiling,

Like nothing ever happened

 

You give me some excuse (some excuse)

Like you always do (like you always do)

I just kiss your cheek

 

And this is what I tell you, you, you

 

So I think I'm just about over being

your girlfriend ( your girlfriend)

I'm leaving, (I'm leaveing) I'm leaving

 

No more wonderin what you've been doin

Where you been sleeping (it's over)

I'm leaving (It's over)

I'm leaving (yea e yeah)

 

How many times did I fall for your lies

How many times did I sit home and cry

 

Never questioning why? why?

 

It just came to me

 

Like an epiphany

 

How about I just leave-e-e-e

So I think I'm just about over being

your girlfriend (girlfriend)

I'm leaving, (I'm leaveing) I'm leaving

No more wonderin what you've been doin

Where you been sleeping (it's over)

 

I'm leaving (it's over)

I'm leaving (yea e yeah)

So I think I'm just about over being your

girlfriend

I'm leaving, (I'm leaveing)

 

No more wonderin what you've been doin

Where you been sleeping (it's over)

I'm leaving (it's over)

 

I'm leaving (yea e yeah)

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***