เพลง สอนไม่จำทำตลอด

อัลบั้ม อมิตา ทาทา ยัง

ศิลปิน ทาทา ยัง

20 เม.ย. 38

เนื้อเพลง สอนไม่จำทำตลอด

สอนไม่จำทำตลอด - ทาทา ยัง (Tata Young)

Written by:ชาตรี คงสุวรรณ/อรรณพ จันสุตะ

สอนเท่าไรไม่จำ

อย่าไปทำอย่างงั้น

 

เค้าสอนเท่าไรไม่จำ

 

อย่าไปทำอย่างงั้นเลย

 

สอนเท่าไรไม่จำ

 

อย่าไปทำอย่างงั้น

 

เค้าสอนเท่าไรไม่จำ

 

อย่าไปทำอย่างงั้นเลย

 

ฉันได้ยิน ผู้ใหญ่ช่วยสอนสั่ง

อุตส่าห์ลงทุนอบรม

 

ควรจะหัดทำตัวแบบผู้ดี

 

สอนฉันทุกวัน

 

ว่าอย่าอย่าเสียงดัง

 

ท่านบอกอะไรก็ฟัง

 

แต่ดีใจทีไรเสียงดังตลอด

สอนเท่าไรไม่จำ

 

อย่าไปทำอย่างงั้น

 

เค้าสอนเท่าไรไม่จำ

 

อย่าไปทำอย่างงั้นเลย

สอนเท่าไรไม่จำ

อย่าไปทำอย่างงั้น

เค้าสอนเท่าไรไม่จำ

อย่าไปทำอย่างงั้นเลย

 

วัฒนธรรม ของไทยดูแลไว้หน่อย

 

ยังเด็กทำตัวให้ดี

 

ควรจะหัดวางตัวแบบหญิงไทย

สอนฉันทุกวัน

ว่าอย่าแลบลิ้นปลิ้นตา

 

อย่าหลุดอาอารออกมา

แต่ตกกะใจทีไร แลบลิ้นตลอด

สอนเท่าไรไม่จำ

อย่าไปทำอย่างงั้น

 

เค้าสอนเท่าไรไม่จำ

อย่าไปทำอย่างงั้นเลย

 

สอนเท่าไรไม่จำ

อย่าไปทำอย่างงั้น

เค้าสอนเท่าไรไม่จำ

 

อย่าไปทำอย่างงั้นเลย

 

สอนเท่าไรไม่จำ

อย่าไปทำอย่างงั้น

เค้าสอนเท่าไรไม่จำ

อย่าไปทำอย่างงั้นเลย

สอนเท่าไรไม่จำ

อย่าไปทำอย่างงั้น

เค้าสอนเท่าไรไม่จำ

อย่าไปทำอย่างงั้นเลย

 

สอนเรื่องคบคน

 

ถ้าหากไม่ค่อยรู้จัก

 

ก็อย่าเพิ่งเข้าไปทัก

 

ควรจะพูดจะจาอย่างระวัง

 

ฉันก็เข้าใจ

 

แต่เจอะกับเธอเมื่อไหร่

 

ก็หลุดอาการออกไป

 

เจอกับเธอทีไรฉันจ้อตลอด

สอนเท่าไรไม่จำ

 

อย่าไปทำอย่างงั้น

 

เค้าสอนเท่าไรไม่จำ

 

อย่าไปทำอย่างงั้นเลย

 

สอนเท่าไรไม่จำ

 

อย่าไปทำอย่างงั้น

 

เค้าสอนเท่าไรไม่จำ

 

อย่าไปทำอย่างงั้นเลย

สอนเท่าไรไม่จำ

 

อย่าไปทำอย่างงั้น

 

เค้าสอนเท่าไรไม่จำ

 

อย่าไปทำอย่างงั้นเลย

 

สอนเท่าไรไม่จำ

 

อย่าไปทำอย่างงั้น

 

เค้าสอนเท่าไรไม่จำ

 

อย่าไปทำอย่างงั้นเลย

 

สอนเท่าไรไม่จำ

 

เค้าสอนเท่าไรไม่จำ

 

สอนเท่าไรไม่จำ

 

อย่าไปทำอย่างนั้น

เค้าสอนเท่าไรไม่จำ

 

อย่าไปทำอย่างงั้นเลย

 

สอนเท่าไรไม่จำ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***