เพลง Burning Wheel (Chemical Brothers Remix)

อัลบั้ม Vanishing Point (Expanded Edition)

ศิลปิน Primal Scream

07 ก.ค. 40

เนื้อเพลง Burning Wheel (Chemical Brothers Remix)

Burning Wheel - Primal Scream

Through my diseased eyes

I'm sinful, sly

I can't stop stealing

I will pay the price of being a thief

When I stop breathing

If you could see what I can see

Feel what I feel

When my head is on fire

I'm filthy, fly

Through my diseased eyes

I crawl with insects

I'm anaesthetized

I'm demonized caught in the vortex

If you could see what I can see

Feel what I feel

When my head is on fire

I'm filthy, fly

I see, I feel, I see, I feel

I see, I feel, I see, I feel

I see, I feel, I see, I feel

I see, I feel, I see, I feel

I see, I feel, I see, I feel

 

 

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***