เพลง I Love My Friends

อัลบั้ม Sacred Hearts Club

ศิลปิน Foster The People

21 ก.ค. 60

เนื้อเพลง I Love My Friends

I Love My Friends - Foster The People

Written by:Mark Foster/Isom Innis/Josh Abraham/Oliver Goldstein

 

All my friends are they're on vacation

But I'm just stuck here in this parking lot

Well looking for a mirror

I'm looking at a screen

These pixelated dreams are blowing up my pocket

 

I'll find some action and cut the scene

I'm on a miracle round

I'm in a washing machine

Just spinning

All of my friends

They don't do any favors

Left the party and

 

They got all of them

All of my friends

They blow all of the paycheck

They got no money

Because they're dumb and reckless

I love my friends I love my friends

 

We got each other don't need no others

I love my friends I love my friends

We're a disaster yeah you know it's true

 

We love being caught up in the action

Eating fire and smoke

It's so pleasing to go crashing all alone

You know it's nothing new

Yeah we've been here before

But let's take it to my house

'Cause I know I want more

 

All of my friends

They're crawling on the weekend

Looking for something

'Cause there's nothing to do

 

All of my friends

They always end up leaving

For something better

When it's time to cruise

 

I love my friends I love my friends

 

We got each other don't need no others

I love my friends I love my friends

We're a disaster yeah you know it's true

 

Pull up on Thursday will make you do again

 

Even though the days feel long

And the nights feel just the same

 

Well I believe that forced a drink

And the stars stay satisfied

 

To live in a safer place

Where there's peaceful paradise

 

I love my friends I love my friends

We're a disaster yeah you know it's true

 

We're a disaster

 

We're a disaster yeah you know it's true

 

We're a disaster

 

We're a disaster yeah you know it's true

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***