เพลง BANG BANG BANG

อัลบั้ม A

ศิลปิน BIGBANG

01 มิ.ย. 58

เนื้อเพลง BANG BANG BANG

Song: BANG BANG BANG

Artist: BIGBANG

 

นัน แกออนา คามัน บัมกวา ฮัมเก

ดา ดือรอวา ดาเมน นูกู ชารเย

ฮัน ชี อับโด บล ซู ออบนึน มักจัง เกริลลา

กยองแบฮารา มกชองงี ทอจีเก

 

ชีชิลฮัน บุนวีกีรึล ชอนวันแฮ

กวางกีรึล คัมชูจี มทฮาเก แฮ

นัมจาดือเร พุมวี ยอจาดือเร คาชิก

อียู โมรึล ชาชินกามี บลมันแฮ

นัน โบรัน ดือชี นอมูนาโด ปอนปอนนี

นี มมโซเก พาโกดือนึน อัลลอจี

อีซังฮัน ชองชีเน ซุลลองงีนึน ชอนจี

โอนึล ยอกี มูบอบจี

 

นัน บูรึล จิลลอ

ชิมจังงึล แทวอ

นอล มีชีเก ฮาโก ชีพอ

B.I.G Yea we bang like this โมดู ดา กาที

 

ชง มาจึน กอทชอรอม

 

BANG! BANG! BANG!

BANG! BANG! BANG!

ปัง ปัง ปัง

BANG! BANG! BANG!

BANG! BANG! BANG!

ปัง ปัง ปัง

 

ดา คมจัก มารา ดา คมจัก มา

ดา คมจัก มารา ดา คมจัก มา

โอนึล บัม คึทจัง โบจา ดา คึทจัง บวา

โอนึล บัม คึทจัง โบจา

ปัง ปัง ปัง

 

นอล เดรยอกา ชีกึม อี ซุนกาเน

แชปัลกัน จอ ฮานือรี ชุมชุล แต

ดลโก โดรา นอวา นา อีโกซึน Valhalla

ชันยังฮารา ดอ อุลลยอ พอจีเก

 

We go hard บุลชิมบอน บัมแช ดัลลยอ ชุกจีบอบ

อี โนแรนึน กกจีจอม ชีนีนา บุลลอรา ชินจอม

คึน บีมยองโซรีนึน มาซองเง เมลโลดี คอมึน ดกกีเอ ยอนกยอล โกรี

ชาบัง พัลบัง โอบัง คาซอ พูนึน โคปี whoo

 

นัน บูรึล ชิลลอ

เน ชิมจังงึล แทวอ

นอล มีชีเก ฮาโก ชีพอ

B.I.G Yea we bang like this โมดู ดา กาที

 

ชง มาจึน กอทชอรอม

 

BANG! BANG! BANG!

BANG! BANG! BANG!

ปัง ปัง ปัง

BANG! BANG! BANG!

BANG! BANG! BANG!

ปัง ปัง ปัง

 

ดา คมจัก มารา ดา คมจัก มา

ดา คมจัก มารา ดา คมจัก มา

โอนึล บัม คึทจัง โบจา ดา คึทจัง บวา

โอนึล บัม คึทจัง โบจา

ปัง ปัง ปัง

 

Ready or not

Yea we don’t give a what

Ready or not

Yea we don’t give a what

 

Let go!

 

นัมจาดือรึน วีโร

ยอจาดือรึน get low

ดังกยอรา bang bang bang

let the bass drum go

 

นัมจาดือรึน วีโร

ยอจาดือรึน get low

ดังกยอรา bang bang bang

let the bass drum go

 

let the bass drum go

let the bass drum go

BANG! BANG! BANG!

let the bass drum go

BANG! BANG! BANG!

BANG! BANG! BANG!

let the bass drum go

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***