เพลง บ่แม่นของเล่น

เนื้อเพลง บ่แม่นของเล่น

เพลง: บ่แม่นของเล่น

ศิลปิน: ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์

 

ลูกผู้หญิงฮักจริงเลยเจ็บจริง

บ่แม่นดินบ่แม่นหินบ่แม่นทราย

บ่แม่นเหล็กบ่แม่นปูนบ่แม่นไม้

ก้อนหัวใจก้อนหนึ่งเด้นี้

 

เป็นผู้ชายฮักง่ายกะไปง่าย

มักทำลายใจคนที่อ่อนแอ

โดยเฉพาะที่เขาเอิ้นว่าเพศแม่

บ่ดูแลแล้วยังเฮ็ดให้เจ็บใจ

 

ใจผู้หญิงขั้นได้ฮักมันกะฮักเบิ่ดคิง

อย่าเอาไปเฮ็ดเล่น

น้องกะคนเป็นเป็น

บ่แม่นของเล่นผู้ใด๋

อ้ายอย่าเฮ็ดซั่วซั่วฮักไปทั่ว

อย่าเอาแต่ความมักง่าย

ลมหายใจบ่ได้มีไว้เพื่อเจ็บ

 

ลูกผู้หญิงฮักจริงเลยเจ็บจริง

และทุกทุกสิ่งที่ผู้หญิงเขาให้ได้

คือความฮักการดูแลและห่วงใย

กลับถูกทำลายจากใจคนบ่ฮักจริง

 

ใจผู้หญิงขั้นได้ฮักมันกะฮักเบิ่ดคิง

อย่าเอาไปเฮ็ดเล่น

น้องกะคนเป็นเป็น

บ่แม่นของเล่นผู้ใด๋

อ้ายอย่าเฮ็ดซั่วซั่วฮักไปทั่ว

อย่าเอาแต่ความมักง่าย

ลมหายใจบ่ได้มีไว้เพื่อเจ็บ

 

ใจผู้หญิงขั้นได้ฮักมันกะฮักเบิ่ดคิง

อย่าเอาไปเฮ็ดเล่น

น้องกะคนเป็นเป็น

บ่แม่นของเล่นผู้ใด๋

อ้ายอย่าเฮ็ดซั่วซั่วฮักไปทั่ว

อย่าเอาแต่ความมักง่าย

ลมหายใจบ่ได้มีไว้เพื่อเจ็บ

 

ลมหายใจบ่ได้มีไว้เพื่อเจ็บ

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***