เพลง Teenage Fool

อัลบั้ม Early Recordings 1957 – 1960

ศิลปิน Paul Simon, Art Garfunkel

11 ธ.ค. 57

เนื้อเพลง Teenage Fool

Teenage Fool - Simon & Garfunkel (西蒙与加丰科)

They call me a fool

 

A teenage fool over you

They say you're plenty hung

But i'm still in love with you

 

Just a teenage fool

 

Who doesn't know the price you pay

Just a crazy fool

Who doesn't care what others say

 

Well now they say that you play round

With other boys

Well i guess that's just the way you are

 

Well now you know yeah you know

That i'll never go

And i'll always love you so

When they see us going steady

Well then they'll think we'll play it cool

If they still think that you don't love me

Well then they're just some teenage fool

 

Well now they say that you play round

With other boys

Well i guess that's just the way you are

Well now you know yeah you know

That i'll never go

And i'll always love you so

 

Now when they see us going steady

 

Well then they'll think we'll play it cool

 

If they still think that you don't love me

Well then they're just some teenage fool

 

Ah ah ah ah

Ah ah ah ah

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***