เพลง ถิ่มน้องไว้ตรงนี้ล่ะ

เนื้อเพลง ถิ่มน้องไว้ตรงนี้ล่ะ

เพลง: ถิ่มน้องไว้ตรงนี้ล่ะ

ศิลปิน: ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

 

อ้ายเมื่อยบ่น้อที่ต้องฝืนทน

อยู่กับคนที่อ้ายเบิดใจ

อ้ายสิฝืนเพื่อไผ

เมื่อสุดท้ายอ้ายกะต้องลา

 

บ่มีความฮักในสายตาคือเก่า

น้องผู้เก่ามื้อนี้เบิดค่า

น้องแค่โตปัญหา

ที่อ้ายหลูโตนน้องกะเข้าใจ

 

บ่ต้องห่วงบ่ต้องทน

ถ้าหากมีคนดูแลใจอ้าย

เมื่อฮักน้องนี้บ่มีความหมาย

คั่นยังจับมือน้องไว้

มันเสียเวลาแม่นบ่

 

กะถิ่มน้องไว้ตรงนี้ล่ะ

ถิ่มน้องสาบ่เป็นหยังอยู่ได้

ให้อ้ายไปกับคนที่เขาพาอ้ายไปได้ต่อ

กะถิ่มน้องไว้ตรงนี้ล่ะ

ถิ่มภาระของอ้ายได้บ่

อ้ายเมื่อยพอล่ะเนาะ

น้องขอให้อ้ายโชคดี

 

เมื่อฮักเฮานี้บ่เป็นคือฝัน

ย่อนอ้ายนั้นเปลี่ยนจุดหมายไป

ถึงเฮ็ดดีปานใด๋

บ่มีผลกับใจของอ้าย

 

สิยื้อจังใด๋มันก็ต้องจบลง

อ้ายก็คงฮู้เหตุผลดี

ควรจบกันสักที

น้องนี้สิยอมเป็นคนเสียใจ

 

บ่ต้องห่วงบ่ต้องทน

ถ้าหากมีคนดูแลใจอ้าย

เมื่อฮักน้องนี้บ่มีความหมาย

คั่นยังจับมือน้องไว้

มันเสียเวลาแม่นบ่

 

กะถิ่มน้องไว้ตรงนี้ล่ะ

ถิ่มน้องสาบ่เป็นหยังอยู่ได้

ให้อ้ายไปกับคนที่เขาพาอ้ายไปได้ต่อ

กะถิ่มน้องไว้ตรงนี้ล่ะ

ถิ่มภาระของอ้ายได้บ่

อ้ายเมื่อยพอล่ะเนาะ

น้องขอให้อ้ายโชคดี

 

บ่ต้องห่วงบ่ต้องทน

ถ้าหากมีคนดูแลใจอ้าย

เมื่อฮักน้องนี้บ่มีความหมาย

คั่นยังจับมือน้องไว้

มันเสียเวลาแม่นบ่

 

กะถิ่มน้องไว้ตรงนี้ล่ะ

ถิ่มน้องสาบ่เป็นหยังอยู่ได้

ให้อ้ายไปกับคนที่เขาพาอ้ายไปได้ต่อ

กะถิ่มน้องไว้ตรงนี้ล่ะ

ถิ่มภาระของอ้ายได้บ่

อ้ายเมื่อยพอล่ะเนาะ

น้องขอให้อ้ายโชคดี

 

อ้ายเมื่อยพอล่ะเนาะ

น้องขอให้อ้ายโชคดี

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***