เพลง TONIGHT

อัลบั้ม BIGBANG Special Edition

ศิลปิน BIGBANG

08 เม.ย. 54

เนื้อเพลง TONIGHT

Song: Tonight

Artist: BIGBANG

 

Tonight such a beautiful night

sing with me now 2011 follow me

Big Bang Big Bang we’re back again one more time say

no way no way

นอ มู ซวิบ เก โต นัม มี ดเว

 

Big Bang Big Bang don’t stop

let’s play Ok Ok Go Go Go

 

นา มี ชิล กอท กัท เท อา มา จี ชิน กอท กัท เท (เว)

อา นยา จิล ริน กอท กัท เท บัท เท บอล ซอ ตา บุน เน ซี ซี เฮ

ฮัน ยอ จา โร นัน มัน จก มท ซานึน bad boy but I’m nice

อัน นอ มอ กา โก นึน มอท เบ กิล กอล let me blow ya mind

 

ออน เจ บู ทอ ยอท นึน จี กัม ฮึง งี ออบ ซอ จิน นู รี

อี เจน มา ชี ชิน ปา จิน กิม ปา จิน คล รา กัท จี

มู กัม กัก เก จิน ชอท นือ กิม ซอ โร รึล ฮยัง ฮัน กยอท นุน จิล

คือ กัท ซา รัง เง นัน มก เม จี อัน นา Don’t wanna try no more

 

นอ รึล จา จา ซอ โอ เอ โอ นัล

บี จวอ จู นึน ชอ ดัล บิช ดา เร โร

คือ เดล จา จา ซอ โอ เอ โอ โอ โอ

กึท ที อา ดิน จี โม รือ เกท จี มัน hey

Tonight tonight tonight tonight

อา จิก นัน ซา รัง งึล มล รา โต ฮล โร กา ยอ อุน นี บัม

 

ซัง จอ นัล รี บยอล รี มู ซอ วอ

นอล ชอ อึม มัน นัน ซุน กัน นี คือ รี วอ (no more no more)

คือ จอ อา พึม เม ซอ ทุน กอล นัน พี ฮา โก ซิบ พึน กอล

But You know that I love you girl girl girl

 

จิล จิล กือ นึน ซัง กยอก say no

ชา กา อุน อิบ ซุล โร นอล รอล รอ บุท เก ฮา นึน นานานา

 

Take ma soul take ma heart back

เซ โร อุน ซอล เร อิม get that

ซา รัง งึล เน เก นึน ออ อุล รี จี อัน นา

don’t think too much it’s simple

 

นอ รึน จา จา ซอ โอ เอ โอ

นัล บี จวอ จู นึน ชอ ดัล บิช ดา เร โร

คือ เดล จา จา ซอ โอ เอ โอ โอ โอ

กึท ที อา ดิน จี โม รือ เกท จี มัน hey

Tonight tonight tonight tonight

อา จิก นัน ซา รัง งึล มล รา โต ฮล โร กา ยอ อุน นี บัม Slow down

 

อัน ยอง งี รัน มัล เร ซึล พึน เอ มี

ออ ดู อุน คือ ริม จา นึน กา รยอ จี โก

เน มา อึม ซก กิท จอ บอ ริน นอ รึล ฮยัง อัน นา เอ กี ออก

Let’s go (movin’ movin’) Let’s go (movin’)

 

นอ รึล จา จา ซอ โอ เอ โอ

นัล บี จวอ จู นึน ชอ ดัล บีช ดา เร โร (ชอ ดัล บิช ดา เร โร)

คือ เดน จา ชา ซอ โอ เอ โอ โอ โอ(โอ คือ เด โอ baby)

กือที ออ ดิน จี โม รือ เกท จี มัน hey (ออ ดิน จี มล รา)

Tonight tonight tonight tonight

อา จิก นัน ซา รัง งึล มล รา (ซา รัง งึล มล รา นัน)

โต ฮล โร กา ยอ อุน นี บัม

 

นอ รึน จา จา ซอ โอ เอ โอ (tonight)

นัล บี จวอ จู นึน ชอ ดัล บิช ดา เร โร (such a beautiful night)

คือ เดน จา จา ซอ โอ เอ โอ โอ โอ

กือ ที ออ ดิน จี โม รือ เกท จี มัน (goodnight)

 

***เนื้อเพลงจากที่อื่น***